Atopisk dermatit i fokus på EADV

EADV 2018 | Best Practice Nordic | 18. Septt 2018 kl. 10:58 |

Kilian Eyerich, professor, Technical University of Munich, ger i denna MEDtalk en inblick i patofysiologin vid atopisk dermatit. Årets EADV-kongress avspeglar utvecklingen i vår förståelse av atopisk dermatit, då antalet presentationer med den nyaste kunskapen om atypisk dermatit i år är väsentligt fler. Klicka och hör Kilian Eyerichs perspektivering av patogenesen vid denna utbredda dermatologiska ...

Stigmatisering i dermatologin

EADV 2018 | Best Practice Nordic | kl. 10:55 |

Det är mycket vanligt att dermatologiska patienter upplever att de är stigmatiserade och att i detta i hög grad påverkar deras livskvalitet. Vid detta års EADV-möte satte Jacek C. Szepietowski, medlem av EADV:s styrelse, fokus på detta problem vars allvar och utbredning är beroende av såväl den dermatologiska sjukdomen som lokala kulturella förhållanden. Jacek C. ...

Vi kan göra det ännu bättre

EADV 2018 | Best Practice Nordic | kl. 10:52 |

Med den revolution som behandlingen av psoriasis och atypisk dermatit har genomgått tack vare de biologiska behandlingarna är det relevant att fråga om behandlingseffekten kan bli ännu bättre. Hör professor Robert Gniadeckis förslag till svar och hans bedömning av de nya möjligheter som snart kan bli verklighet i det dagliga kliniska arbetet. Även om många ...

EADV 2018 avspeglar ett specialområde i omvandling

EADV 2018 | Best Practice Nordic | 15. Septt 2018 kl. 9:54 |

Jørgen Serup, överläkare, professor, Bispebjerg Hospital, (DK), ger här sin bedömning av den tranformation som dermatologin har genomgått från enkla kemiska behandlingar med mindre effekt till behandlingar med komplexa biologiska läkemedel där nya långtidsdata visar hur stor effekt patienterna uppnår. Det är en imponerande utveckling som det dermatologiska specialområdet har genomgått, understryker Jørgen ...

På senare år har vi fått ökad kunskap om patogenesen vid atypisk dermatit, som på många sätt är en långt mer komplicerad sjukdom än psoriasis. Den här kunskapen ska vi använda för att optimera framtidens behandling. I denna MEDtalk ger Kåre Tveit sin bedömning av nya behandlingsmöjligheter och sina förväntningar på en framtid som ser ...

Onykoskopi – en uppdatering

EADV 2018 | Best Practice Nordic | kl. 9:48 |

Michela Starace, universitetet i Bologna, ger här en vetenskaplig uppdatering om användning av onykoskopi i den dagliga kliniska ...

Behandlingsmålen för psoriasis förändras

EADV 2018 | Best Practice Nordic | kl. 9:46 |

Med de nya behandlingsmöjligheterna för psoriasis kommer vi framöver att få erfara att behandlingsmålen förändras. De nya behandlingarna innebär att patienterna kommer att kunna uppnå betydligt bättre effekt. Den omedelbara utmaningen i exempelvis Norge blir att godkänna de nya behandlingarna till gagn för patienterna. I denna MEDtalk ger Nils-Jørgen Mørk, sektionsöverläkare vid Hudavdelningen, Rikshospitalet i ...

Möt styrelsemedlemmen i EADV Jørgen Serup

EADV 2018 | Best Practice Nordic | kl. 9:43 |

Under mer än 25 år har Jørgen Serup varit en del av EADV och deltagit i flera arbetsgrupper genom åren. Forskning och implementering av de nya resultaten i det kliniska arbetet har alltid varit hans prioritet och det är därför mycket glädjande att Journal of european academy of dermatology and venereology under åren har fått ...

Intressant med långtidsdata för behandling av atypisk dermatit

EADV 2018 | Best Practice Nordic | 14. Septt 2018 kl. 11:52 |

Laura B. von Kobyletzki, läkare, med.dr, MSc, dermatologiska avdelningen,  Malmö, docent i derma-epidemiologi fokuserar på nya behandlingar av atypisk dermatit både i relation till långtidseffekten och till särskilda grupper av patienter. ...

Nya behandlingsmöjligheter vid psoriasis

EADV 2018 | Best Practice Nordic | kl. 11:50 |

BestPractice har bett professor dr Marc Radtke, University Medical Center Hamburg- Eppendorf, att presentera kliniske data om Kyntheum® (brodalumab.) I denna MEDtalk svarar han på vilken klinisk effekt man kan förvänta sig, vilka patienter med psoriasis som kan vara kandidater för behandling med brodalumab och han delar också med sig av sina kliniska erfarenheter med ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling