Rapport från EHA 23 juni 2018 i Stockholm

Onkologi / Hematologi | Johanna Ungerstedt | 31. Aug 2018 kl. 8:57 |

Den 23:e EHA-konferensen som i år gick av stapeln på Älvsjömässan i Stockholm slog rekord i antal deltagare med 11 200 besökare från 117 länder. Även antalet inskickade abstrakt var rekordhögt, vilket resulterade i över 1 300 postrar och drygt 200  muntliga presentationer.  Även det vetenskapliga innehållet och utbildningssessionerna var av rekordhög kvalitet. Vid öppningsceremonin ...

I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från sex kontinenter. För den intresserade av paroxysmal nattlig hematuri (PNH) fanns några spännande nyheter att referera till. Jag har också inkluderat något abstrakt från tidigare år som jag tycker är särskilt intressant. Ur ett nordiskt perspektiv presenterade undertecknad en poster som Eva-Stina Korkama författat för ...

EHA Madrid 2017

Onkologi / Hematologi | Henrik Hjorth-Hansen | 27. Septt 2017 kl. 8:54 |

EHA har en något lägre profil på sitt vetenskapliga program än ASH, och de stora nyheterna på området är därför inte lika frekventa på detta möte. Undervisningsprogrammet är däremot utmärkt, och jag rekommenderar den som vill följa med på området att läsa artiklarna i fortbildningsboken. Boken för 2017 har ännu inte kommit, men den kommer ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer