Eksem orsakat av konserveringsmedel i stödstrumpa

Dermatologi | Nils Hamnerius | 27. Mar 2019 kl. 5:10 |

Kläder kan orsaka kontaktallergiskt eksem. Ofta beror det på kontaktallergi mot textilfärger men ibland kan andra kemikalier ha betydelse, vilket följande exempel visar. En 38-årig man med systemisk skleros utvecklade bensvullnad och bensår. Kompressionsbehandling med en svart stödstrumpa inleddes, men efter en månad fick han eksem på fot och underben. I stället för stödstrumpa gavs ...

Det är känt att patienter med atopisk dermatit är koloniserade med Staphylococcus aureus på huden i större utsträckning än friska personer. Vilken betydelse som detta har för svårighetsgraden av sjukdomen står dock inte klart. Vi har undersökt hur kolonisation med S. aureus och svårighetsgrad av atopisk dermatit varierar över tid hos vuxna patienter. Flera olika ...

Epidemiologiska studier om samband mellan bostadsmiljö och barns hälsa har ofta fokuserat på astma och rinit, men under de senaste åren har man även börjat studera hur hemmiljön kan påverka atopisk dermatit hos förskolebarn. Flera av dessa studier kommer från Kina, framför allt från Shanghai.1,2,4,5 Shanghai är en stad med hög levnadsstandard och cirka 20 ...

Trots att olika hudsjukdomar i stor utsträckning kan påverka en individs arbetsförmåga finns det få studier som belyser detta. Svårbehandlade hudsymtom, särskilt sådana som engagerar händerna, kan i manuella arbeten innebära ett relativt eller absolut arbetshinder. Byggnadsarbetare har i hög grad arbetsuppgifter som innebär hudkontakt med irriterande och kontaktallergena substanser som kan framkalla eksem och ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD