SAMMENDRAG Identitetsband, så kallade ID-band, används inom den slutna vården för att göra det möjligt att kontrollera en patients identitet under hela vårdtiden. Olika kontaktallergen kan vara ansvariga för allergiska kontakteksem som kan orsakas av ID-armband. Identitetsband, så kallade ID-band, används inom den slutna vården för att göra det möjligt att kontrollera en patients identitet under ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling