Isatuximab (ISA) är en monoklonal antikropp riktad mot CD38-receptorn som visat lovande resultat och godtagbar toleransprofil i fas 1/2-studier av patienter med recidiverande/refraktärt multipelt myelom (RRMM). I januari 2017 rekryterades den första patienten till en öppen, prospektiv, randomiserad fas 3-studie av multicentertyp med målet att rekrytera cirka 300 vuxna patienter (150 i varje arm). Kriterier ...

EULAR:s årliga kongresser fortsätter att locka storpublik. I Amsterdams föga attraktiva konferenslokal med undermålig skyltning, stora gångavstånd och närmast skandalösa hygienutrymmen hade 14 600 deltagare samlats. Därmed torde EULAR:s finanser vara i bästa skick.  Programmet dominerades som vanligt av kliniska och pedagogiska moment; grundvetenskapen trängs ut mot periferin vid dessa möten. Men glädjeämnen saknades inte. ...

EULAR 2017 i Madrid

EULAR 2017 | Reumatologi | Frank Wollheim | 25. Aug 2017 kl. 2:07 |

EULAR:s senaste två kongresser i Rom respektive London genererade till organisationens besvikelse inget ekonomiskt överskott. Därför var den avgående EULAR-ordföranden Gerd Rüdiger Burmester ganska nöjd med att man i år kommer att tjäna cirka 2 miljoner euro. Organisationen hade också mottagit över 4 000 abstrakt och samlat drygt 14 000 deltagare. Två svenskar blev särskilt ...

I år firade EULAR 70-årsjubileum och Health Professionals (HP) firade att de varit delaktiga i EULAR i 30 år. Detta uppmärksammades bland annat med en historisk tillbakablick, och pris delades ut till pionjärer inom EULAR HP, bland dem arbetsterapeut Ulla Nordenskiöld, Sverige. Denna artikel kommer huvudsakligen att omfatta de föredrag som hölls inom Health Professionals ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / Hjärta-kärl/ Lungmedicin

Nr. 34 • september 2019
Årgång 9
  • KOL
  • Kronisk hosta
  • LDL-kolesterol