Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig endokrin och metabol sjukdom som drabbar mer än en av tio kvinnor i fertil ålder. PCOS kännetecknas av höga nivåer av manligt könshormon (androgener), oregelbundna menstruationer med kronisk anovulation och äggstockar med många omogna folliklar och manifesteras med reproduktiva och metabola störningar.1  Kvinnor med syndromet är ofta överviktiga, mer ...

Hjärtsvikt är en förhållandevis vanlig och allvarlig sjukdom med en prevalens på cirka 2 procent i befolkningen.1 Riskfaktorerna för hjärtsvikt skiljer sig något mellan kvinnor och män, där hypertension, hjärtklaffel och diabetes är vanligare riskfaktorer hos kvinnor än hos män. Fetma är riskfaktor för död,2,3 och för äldre män med fetma rapporteras ökad mortalitet.4 För ...

I dag är 56 procent av männen och 42 procent av kvinnorna i åldrarna 16–84 år i Sverige överviktiga eller feta, enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport. Förändrade levnadsvanor med mer fysisk aktivitet och hälsosammare matvanor utgör grunden för behandling för såväl fetma som dess följdsjukdom diabetes typ 2. Fetmakirurgi, så kallad bariatrisk kirurgi, som internationellt allt ...

För 30 år sedan inträffade en kulturrevolution inom livsmedelsindustrin och i förhållande till konsumtionen av livsmedel. Livsmedelsföretagen började tillverka livsmedel, koncentrerade på näring, smak och energi, som var tillgängliga i affärer och restauranger i allt större portioner. I spåren av detta inleddes en fetmaepidemi som ännu inte har brutits. Man tror att fetma och övervikt ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling