Fibromyalgi är en funktionell men till sitt ursprung obekant samling symtom som karaktäriseras av central sensitisering. Med uttrycket hänvisas till en förändrad förmedling av impulser i centrala nervsystemet. Störningen kan komma att utvecklas till ett långvarigt och till och med livslångt problem med funktionsnedsättande smärta.  Vissa gener samt störningar i ämnesomsättningen av inflammations- eller signalsubstanser ...

Personer med fibromyalgi (FM) har förutom symtom som långvarig smärta, trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet och oro1 ofta nedsatt fysisk kapacitet2-5 och svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter,6–8 såsom att arbeta.9–11 Arbetsförmåga är ett relationellt begrepp som beskrivs som balansen mellan en persons resurser och arbetets krav12,13 i fysiska, mentala och sociala dimensioner, vilka påverkas av omgivningsfaktorer och ...

Kan TSPO-gen vara involverad i smärtan vid fibromyalgi?

Reumatologi | Indre Bileviciute-Ljungar | 9. maj 2017 kl. 2:43 |

Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd med smärta i muskler och leder, sömnbesvär och trötthet samt påverkat känsloliv med nedstämdhet och ångest. Prevalensen i befolkningen beräknas till cirka 2 procent med kvinnlig dominans.1 Diagnosen ställs enligt kriterier från ACR-90 (ACR = American College of Rheumatology), som än så länge är de mest etablerade.2  De behandlingar som ...

Muskuloskeletal smärta har negativ inverkan på livskvalitet och arbetsförmåga1 för den enskilde och medför stora kostnader för samhället i form av långa sjukskrivningsperioder.2,3 Fibromyalgi förekommer hos 1–3 procent av befolkningen och är vanligare bland kvinnor, och förekomsten ökar med stigande ålder.4,5 Kvinnor med fibromyalgi har nedsatt muskelstyrka jämfört med friska kvinnor,6 vilket kan bero på ...

Det förefaller än så länge oklart hur stor betydelse cytokinerna har i utvecklingen av muskulo- skeletal smärta. Fibromyalgi (FM) är ett tillstånd där smärta i muskler dominerar och ökar vid fysisk belastning. Prevalensen i befolkningen beräknas uppgå till cirka två procent, med kvinnlig dominans.1 Förutom smärta upplever patienter med fibromyalgi trötthet, ledvärk, sömnsvårigheter och andra ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling