Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig endokrin och metabol sjukdom som drabbar mer än en av tio kvinnor i fertil ålder. PCOS kännetecknas av höga nivåer av manligt könshormon (androgener), oregelbundna menstruationer med kronisk anovulation och äggstockar med många omogna folliklar och manifesteras med reproduktiva och metabola störningar.1  Kvinnor med syndromet är ofta överviktiga, mer ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling