SAMMANFATTNING Glukagon motreglering mot hypoglykemi upprätthålls under inkretinbehandling även hos patienter med ökad risk för hypoglykemi, vilket kan bidra till den låga risken för hypoglykemi i samband med behandling med inkretin. Inkretin kan användas ensamt eller i kombination med andra typer av glukossänkande läkemedel för att minska risken och rädslan för hypoglykemi, särskilt för patienter ...

För personer med typ 1-diabetes kan träning öka risken för hypoglykemi både under själva aktiviteten och flera timmar efteråt. Träning ökar glukosupptaget till muskelceller oberoende av insulin.1 Hos friska personer medför ett blodsockerfall att insulinutsöndringen från bukspottkörteln minskar och att glukagonnivåerna ökar.  Personer med typ 1-diabetes får insulin via subkutana injektioner med spruta eller via ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling