Graviditetsdiabetes definieras som diabetes eller nedsatt glukostolerans som uppstår under graviditet men som normaliseras efter förlossningen. Prevalensen i Sverige är i dag cirka 1–3 procent av alla gravida kvinnor, men ökar årligen.1 Graviditetsdiabetes innebär bland annat ökad risk för förlossningsskador (på grund av stora barn), intrauterin fosterdöd och neonatal hypoglykemi samt på längre sikt ökad ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD