Numera ser vi nästan aldrig infektioner med kapslade Haemophilus influenzae typ b (Hib). Orsaken till detta är det effektiva polysackaridvaccin som infördes på 1990-talet. Emellertid har icke typbara H. influenzae (non-typeable H. influenzae; NTHi) blivit relativt vanligare och tar mer utrymme. NTHi är frekvent associerade med mediaotit, konjunktivit, sinuit, pneumoni och slutligen exacerbationer hos patienter ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD