Hjärtamyloidos – en sjukdom med flera uttryck

| Diler Arafat | 21. Feb 2019 kl. 1:19 |

De systemiska amyloidoserna orsakas av felveckade eller felsammansatta proteiner som bildar fibriller kallade amyloid vilka lagras extracellulärt i ett eller flera organ, däribland ofta i hjärtat. Det är angeläget att sjukdomen upptäcks i tidig fas för att kunna erbjuda effektiv behandling.1 Mer än 30 olika proteiner som kan bilda amyloid har identifierats, där de vanligaste ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer