De systemiska amyloidoserna orsakas av felveckade eller felsammansatta proteiner som bildar fibriller kallade amyloid vilka lagras extracellulärt i ett eller flera organ, däribland ofta i hjärtat. Det är angeläget att sjukdomen upptäcks i tidig fas för att kunna erbjuda effektiv behandling.1 Mer än 30 olika proteiner som kan bilda amyloid har identifierats, där de vanligaste ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion