Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige och västvärlden.1,2 Det är viktigt med tidig upptäckt och operation och det kirurgiska ingreppet kan räcka för bot. Trots folkhälsokampanjer ser vi patienter där tumören vuxit sig tjock (>2 mm) vid diagnos, vilket innebär sämre prognos. Forskning på biogenetisk och molekylär nivå har ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / Hjärta-kärl/ Lungmedicin

Nr. 34 • september 2019
Årgång 9
  • KOL
  • Kronisk hosta
  • LDL-kolesterol