Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige och västvärlden.1,2 Det är viktigt med tidig upptäckt och operation och det kirurgiska ingreppet kan räcka för bot. Trots folkhälsokampanjer ser vi patienter där tumören vuxit sig tjock (>2 mm) vid diagnos, vilket innebär sämre prognos. Forskning på biogenetisk och molekylär nivå har ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling