Risken att utveckla astma, hösnuva eller eksem påverkas av gener, miljö och livsstilsfaktorer. Patienter som diagnostiserats med en av sjukdomarna har en ökad risk att också utveckla de andra sjukdomarna.1 Även om tidigare studier funnit många gener som har effekt på dessa sjukdomar har forskare inte kunnat förklara hela den genetiska bakgrunden till uppkomsten av ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD