Huvudvärk av rödvin – vad beror det på?

| Joseph V. Pergolizzi, Jr. | 21. Feb 2019 kl. 12:43 |

Rödvin anses vara en utlösande faktor för huvudvärk. Huvudvärk finns i flera former. Spänningshuvudvärk är vanligt förekommande (42 procent) och fler kvinnor än män rapporterar dessa besvär.1 Även migrän är vanligare bland kvinnor (18 procent) än bland män (6 procent).2 Klusterhuvudvärk är en ovanlig form av huvudvärk (0,1 procent) som där-emot är vanligare bland män.3 ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer