Pulmonell arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) är två sjukdomstillstånd där de små artärerna i lungorna genomgår strukturella förändringar som ger upphov till ett ökat tryck och motstånd i lungkretsloppet.  Detta innebär att vid ett ökat blodflöde, till exempel vid ansträngning, kan lungartären inte längre vidga sig som normalt, vilket ökar belastningen ...

Af Ulla Overgaard Andersen, overlæge, Kardiologisk Afsnit, Holbæk Sygehus Amerikanske livsforsikringsfirmaer fandt i 1950’erne ud af, at blodtryk over 140/90 mmHg medførte en tidlig død, og dermed var patienter med hypertension en udgift for livsforsikringsfirmaerne. Efter den tid satte man traditionelt blodtryksgrænsen til 140/90 mmHg, og den værdi er også det målblodtryk, der sigtes efter, ...

Af Peter Duedal, praktiserende læge, Ranum I almen praksis, hvor der er en tiltagende mængder af opgaver, er det oplagt at uddelegere. Jeg kan kun anbefale mine kolleger at inddrage praksissygeplejersken i arbejdet med for eksempel den hypertensive patient. Specielt efter den sidste anbefaling fra DSAM (december 2012) om ”type 2-diabetes, et metabolisk syndrom”, hvor ...

Af Aase Engberg, konsulent, dr.med., speciallæge i neurologi, Center for Hjerneskade, København   Blodprop eller blødning i hjernen hører til de hyppigste og også mest invaliderende sygdomme, især blandt den ældre del af befolkningen. I Danmark medfører lidelserne ca. 12.000 hospitalsindlæggelser årligt; hver syvende dansker rammes. Har man været gennem et forløb med blodprop eller ...

Af Niels C Heebøll-Nielsen, pensioneret alment praktiserende læge, 2007-12 afdelingslæge ved IRF Traditionelt doseres medicin om morgenen. Når det drejer sig om antihypertensiv medicin, har undersøgelser imidlertid sandsynliggjort, at det er fordelagtigt, at noget antihypertensiv medicin indtages ved sengetid. Flere undersøgelser har rapporteret om klinisk betydningsfulde forskelle på morgen- og aftendosering, hvad angår blodtryksnedsættende effekt ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling