SAMMANFATTNING Glukagon motreglering mot hypoglykemi upprätthålls under inkretinbehandling även hos patienter med ökad risk för hypoglykemi, vilket kan bidra till den låga risken för hypoglykemi i samband med behandling med inkretin. Inkretin kan användas ensamt eller i kombination med andra typer av glukossänkande läkemedel för att minska risken och rädslan för hypoglykemi, särskilt för patienter ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling