Människan har under detta sekel rest allt mer. Platser som tidigare var svåråtkomliga kan nu nås av en bredare grupp. Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom är emellertid stor i befolkningen och även dessa personer förväntar sig att kunna företa flygplansresor och besöka platser på hög höjd. Det är därför välkommet med de riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen (ESC) ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling