Människan har under detta sekel rest allt mer. Platser som tidigare var svåråtkomliga kan nu nås av en bredare grupp. Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom är emellertid stor i befolkningen och även dessa personer förväntar sig att kunna företa flygplansresor och besöka platser på hög höjd. Det är därför välkommet med de riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen (ESC) ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD