Många vårdrelaterade infektioner kan undvikas

| Pernilla Nordqvist | 11. Septt 2018 kl. 10:37 |

Definitionsmässigt orsakas en vårdrelaterad infektion (VRI) av vården och inte av någon sjukdom,1,2 annars är infektionen samhällsförvärvad. Uppgifter om förekomsten av VRI kan fås i olika administrativa system, men även vid strukturerad journalgranskning som kan vara mer detaljerad och ingående. Tre erfarna sjuksköterskor vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) utförde en granskning av ett slumpvis urval ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer