Insulinresistens i bland annat lever, skelettmuskulatur och fettväv anses utgöra en central länk mellan fetma och insjuknande i typ 2-diabetes. Alla feta individer utvecklar dock inte insulinresistens. De molekylära mekanismer som leder till att en del av dem utvecklar insulinresistens är ofullständigt kartlagda. MikroRNA och reglering av genuttryck Forskning under senare år att visat att ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD