Ett omfattande arbete har lagts på att kartlägga de genetiska varianter som påverkar risken att insjukna i MS.1–3 Målet är att förstå sjukdomsmekanismer som i bästa fall går att påverka med läkemedel. Styrkan med genetiska sjukdomsassociationer är att kausalitetens riktning är otvetydig. Å andra sidan säger de i allmänhet väldigt lite om hur sjukdomen påverkas, ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD