Akut extremitetsischemi (acute limb ischemia, ALI) orsakas av emboli, trombos eller trauma och definieras som plötsligt minskat blodflöde till en extremitet, medförande ett potentiellt hot mot patientens extremitet.1 För att definieras som akut ska tillståndet ha uppkommit under de senaste två veckorna. På 1990-talet var incidensen av ALI cirka 13 per 100 000.2 Baserat på ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling