JAK-hämmare är hetast nu

Dermatologi | Tore K. Kvien | 4. okt 2019 kl. 12:12 |

På EULAR 2019 träffade BestPractice Nordic professor Tore K Kvien från Universitetet i Oslo och Diakonhjemmet Sykehus för en pratstund om ett av konferensens stora teman – JAK-hämmare.  På konferensen presenterades nämligen studier av de nya JAK1-hämmarna filgotinib och upadacitinib. De JAK1-specifika hämmarna har visat lovande resultat vid behandling av patienter med reumatoid artrit (RA), ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling