Av Ann-Cathrin Jönsson, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet Johanna Ek, med.dr, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Christine Kremer, docent, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö   Förmaksflimmer (FF) är en av de vanligaste riskfaktorerna för cerebral infarkt (CI). Insjuknandet i FF ökar med stigande ålder och är vanligare bland män än bland kvinnor, men kvinnor får oftare ...

Av Paul Hjemdahl, professor emeritus, överläkare i klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna   Förmaksflimmer (FF) har en prevalens på minst tre procent i den vuxna befolkningen och ökar med stigande ålder (till > 10–15 % över 75 år). Risken att drabbas av tromboembolisk stroke vid FF ökar markant i högre åldrar. Warfarinbehandling minskar risken för ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD