Av Bengt Zöller, med.dr, docent i internmedicin, specialist i allmänmedicin, Centrum för primärvårdsforskning, Lunds Universitet, Region Skåne Det finns åtskilliga belägg för att många folksjukdomar ärvs inom familjer.1 Vår tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdom, venös tromboembolism (VTE), är en sådan sjukdom.2 De vanligaste manifestationerna utgörs av lungemboli och trombos i nedre extremiteterna, men trombos kan även ...

Av Peter M Nilsson, professor, överläkare, Verksamhetsområde Internmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Anders Frid, överläkare, Endokrinologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Det har nyligen publicerats eller presenterats ett antal stora och viktiga studier för att öka vårt kunnande om läkemedelsbehandling för patienter med typ 2-diabetes. Studierna är IMPROVE-IT1 för lipidbehandling samt TECOS,2 ELIXA3 och EMPA-REG4 för behandling ...

Stefan Jansson, distr läk, med dr, Brickebackens vårdcentral, Örebro Sten Madsbad, professor vid Hvidovre sjukhus i Danmark, har skrivit en kort och bra sammanfattande artikel i BestPractice1 om kardiovaskulära studier inom diabetesområdet. Han går igenom vilken evidens för olika grupper av diabetesläkemedel när det gäller kardiovaskulära effektmått. Metformin förstahandsval För klinikern är det ingen tvekan ...

Av Viveca Ritsinger, ST-läkare, Medicinkliniken, Ljungby lasarett; doktorand, Enheten för kardiologi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, Stockholm samt Enheten för forskning och utveckling, Region Kronoberg Eleni Tanoglidi, ST-läkare, Medicinkliniken, Västmanlandssjukhus, Västerås Klas Malmberg, MD, PhD, Enheten för kardiologi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, Stockholm Per Näsman, lektor, PhD, Gruppen för Säkerhetsforskning, KTH Tekniska ...

Av Ashkan Labaf, med.dr, leg. läkare, Hjärtsvikt- och klaffsektionen, Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds Universitet Warfarin har länge varit ett effektivt läkemedel för prevention av ischemisk stroke och systemiska embolier hos patienter med förmaksflimmer. En metaanalys har påvisat att den relativa riskreduktionen jämfört med placebo ligger på omkring 64 procent.1 ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD