Flera intressanta data om kladribin – en uppdatering

#0071A7 | Per Soelberg Sørensen | 4. Mar 2019 kl. 12:55 |

På den senaste ECTRIMS-konferensen presenterades flera intressanta data om kladribin. Syftet med denna artikel är både att sammanfatta dessa data och att förmedla de nya data som har publi-cerats sedan ECTRIMS. På ECTRIMS presenterades flera intressanta postrar, bland annat om förekomsten av NEDA (No Evidence of Disease Activity) i CLARITY-studierna. I den tvååriga placebokontrollerade CLARITY-studien ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer