Flera intressanta data om kladribin – en uppdatering

Multipel skleros | Per Soelberg Sørensen | 4. Mar 2019 kl. 12:55 |

På den senaste ECTRIMS-konferensen presenterades flera intressanta data om kladribin. Syftet med denna artikel är både att sammanfatta dessa data och att förmedla de nya data som har publi-cerats sedan ECTRIMS. På ECTRIMS presenterades flera intressanta postrar, bland annat om förekomsten av NEDA (No Evidence of Disease Activity) i CLARITY-studierna. I den tvååriga placebokontrollerade CLARITY-studien ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion