De allra flesta människor strävar efter att göra så bra ifrån sig som möjligt i olika områden i livet. Kännetecknande för detta är att vi ofta på förhand fastställer vad vi hoppas kunna åstadkomma, till exempel uppnå vissa krav eller en viss prestationsnivå.  För det mesta resulterar detta i hälsosamma försök att nå dit vi ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma