De allra flesta människor strävar efter att göra så bra ifrån sig som möjligt i olika områden i livet. Kännetecknande för detta är att vi ofta på förhand fastställer vad vi hoppas kunna åstadkomma, till exempel uppnå vissa krav eller en viss prestationsnivå.  För det mesta resulterar detta i hälsosamma försök att nå dit vi ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion