Statiner blockerar det hastighetsbestämmande enzymet i kolesterolsyntesen (HMGCR) och är förstahandsval vid läkemedelsbehandling av blodfettsrubbningar. Då behandlingsmål inte nås med enbart statiner, eller vid intolerans mot statiner, kan andra lipidsänkande läkemedel användas. Ett av dessa är ezetimib, ett medel som minskar kolesterolabsorptionen genom att blockera Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) i tarmen.  I studien IMPROVE-IT (Improved ...

Kolesterol vid multipel skleros

Multipel skleros | Lenka Nováková Nyrén | 25. Nov 2016 kl. 3:14 | ,

Av kroppens totala kolesterol finns 25 procent i hjärnan. Det fungerar som isoleringsmaterial runt nervcellerna och är absolut nödvändigt för hjärnans celler. Sjuttio procent av hjärnans kolesterol finns i myelinet, där det är en viktig strukturell beståndsdel av cellmembranet, 20 procent finns i gliacellernas cellmembran och 10 procent i neuronens cellmembran. Astrocyter syntetiserar åtminstone 5–10 ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD