Av Frank Wollheim, emeritus professor, Institutionen för klinisk verksamhet, Reumatologi, Lunds Universitet   Den första EULAR-kongress jag deltog i arrangerades av Tyskland i Wiesbaden 1979. EULAR-kongressen anordnades då vart fjärde år och dess anseende bland de ännu relativt fåtaliga akademiskt aktiva reumatologerna var inte högt. Dit åkte man av politiska, sociala eller merkantila skäl, eller ...

Av Håkan Westerblad, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet Johanna T Lanner, med.dr, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet Muskelsvaghet och försämrad uthållighet är vanliga problem hos patienter med reumatoid artrit (RA) och andra kroniska inflammationssjukdomar. Studier har visat att muskelstyrkan hos patienter med RA kan minska till mindre än hälften av ...

  Av Mathilda Björk, legitimerad arbetsterapeut, docent, adjungerad lektor, Region Östergötland samt Linköpings universitet. Vice ordförande i Sverefo. EULAR samlade i år 14 000 deltagare i ett soligt och varmt Rom. Tillsammans representerade deltagarna 120 olika länder. Programmet för ”health professionals” (HP) bestod i år av 11 sessioner, 70 muntliga abstraktpresentationer, 82 postrar samt ett antal ...

Af Bente Lund, overlæge, Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital ”We will cure Cancer”. Det sagde Præsident Barack Obama i sin ”State af the Union” tale i kongressen i februar 2009. Næsten samtidig sidder en forskergruppe og arbejder med det samme formål. De stiller sig selv det spørgsmål, som næsten alle kræftforskere har gjort gennem tiderne: Hvordan ...

Af Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet Fase II studier rummer risikoen for at være spild af tid, penge og patienternes velvilje, men også chancen for at definere fremtidens regimer og forbedre patientbehandlingen. Et af de vigtigste formål med et fase II studie er at klarlægge den nye ...

Af Steffen Filskov Sørensen, læge, ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Det årlige møde i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er der, hvor det sner inden for klinisk kræftforskning. Denne artikel har til formål at give et overblik over de væsentligste nyheder om immunterapi til ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) fra ASCO 2015. De seneste år har især ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD