Identitetsband, så kallade ID-band, används inom den slutna vården för att göra det möjligt att kon-trollera en patients identitet under hela vårdtiden. Nyligen publicerade vi en artikel som beskrev en manlig patient, inlagd på sjukhus, som utvecklade ett utslag under sitt ID-band (DuraSoft Laser Patient ID system; Precision Dynamics Corporation [PDC] Healthcare, Valencia, Kalifornien) några ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD