Kronisk hosta är ett vanligt problem som ger olika symtom som i hög grad påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten för dem som drabbas.1 När denna studie gjordes fanns inget specifikt självskattningsformulär tillgängligt på svenska som endast utvärderade hosta.2  Det engelskspråkiga formuläret Leicester Cough Questionnaire (LCQ) som översattes är ett validerat formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD