Extracellulär matrix

Lungmedicin | Primärvård | Anna-Karin Larsson-Callerfelt | 11. Septt 2018 kl. 10:28 |

Extracellulär matrix (ECM) är byggstenarna i lungan som ger strukturell support och stabilitet. Tidigare har ECM enbart setts som en passiv stödjevävnad, men dagens forskning visar att ECM utgör en biodynamisk miljö som dirigerar cellulära händelser i sin omgivning.1,2 Förändringar i ECM förekommer tidigt i progressen av lungsjukdom varför mer forskning behövs för att utveckla ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion