Af Jens Benn Sørensen, overlæge, dr.med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Mette Pøhl, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Jan Nyrop Jakobsen, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Systemisk behandling af inoperabel ikke-småcellet lungekræft (non-small cell lung cancer, NSCLC) har, ligesom ved andre kræfttyper, væsentligst været baseret på tumor celledrab ved brug af uspecifik cytotoksisk behandling og stråleterapi. Det ...

Af Paul Frost Clementsen, overlæge, ph.d., dr.med., Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Rigshospitalet, Københavns Universitet og Region Hovedstaden, Lungemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital   Peter Vilmann, professor, overlæge, dr.med., Gastroenheden, Herlev og Gentofte Hospital   Lungekræft er den hyppigste kræftsygdom på verdensplan, og prognosen er alvorlig. Sygdommen inddeles i to hovedgrupper, ...

Af Steffen Filskov Sørensen, læge, ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Det årlige møde i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er der, hvor det sner inden for klinisk kræftforskning. Denne artikel har til formål at give et overblik over de væsentligste nyheder om immunterapi til ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) fra ASCO 2015. De seneste år har især ...

Af Lone Hoffmann, hospitalsfysiker, ph.d., Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital Ditte Sloth Møller, hospitalsfysiker, ph.d., Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital Marianne Knap, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Azza Khalil, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Lokalavanceret lungekræft har en lav overlevelse, delvist på grund af en høj rate af lokalrecidiver.1 For små tumorer er det dog ...

Af Mathilde W. Wille, læge, ph.d., Billeddiagnostisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Lungekræft er en både hyppig og alvorlig sygdom, som på verdensplan giver anledning til flere dødsfald end nogen anden kræftform. Derfor har man i årevis søgt efter måder at diagnosticere lungekræft i tidlige stadier, hvor der stadig er en chance for at operere og kurere ...

Af Jens Benn Sørensen, overlæge, dr.med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Siden beskrivelsen af ALK rearrangement ved NSCLC i 20071 har tyrosin kinase hæmmere (TKI) udgjort en vigtig behandlingsmulighed for disse patienter. Crizotinib (Xalkori) er en multitarget TKI mod både ALK, ROS1 og CMET og var den første ALK TKI som demonstrerede bedre behandlingsresultater end kemoterapi i ...

Af Jan Trøst Jørgensen, farmaceut, ph.d., Dx-Rx Institute, Fredensborg I oktober 2015 godkendte de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, immune checkpoint hæmmerne pembrolizumab (Keytruda, MSD) og nivolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). I USA kan begge antistoffer, der er rettet mod PD-1, nu anvendes til behandling af både planocellulær og ikke-planocellulær NSCLC. En ...

Af Katherina P. Farr, læge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Lungekræft er den hyppigste diagnosticerede kræftsygdom på verdensplan. Mere end 4000 nye tilfælde af ikke-småcellet lungekræft diagnosticeres årligt i Danmark, og lungecancer er en af de førende årsager til dødsfald som følge af kræft, fordi prognosen for denne sygdom er dårlig.   Patienter med begrænsede sygdom ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD