Af Peter Plaschke, speciallæge, dr.med., konsulent, Klinik for Allergi, Gentofte Hospital, Københavns Privathospital Astma og KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er begge obstruktive lungesygdomme og har derfor mange ligheder, men også vigtige forskelle. Man havde tidligere kun astmalægemidler til behandling af begge sygdomme, men der er nu væsentlige forskelle i vedligeholdelsesbehandlingen, og det er derfor ønskeligt ...

Af Pradeesh Sivapalan, læge, Medicinsk Afdeling, Glostrup Hospital Charlotte Suppli Ulrik, professor, overlæge, dr.med., Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, Københavns Universitet Forekomsten af astma er højere blandt overvægtige børn og voksne. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er prævalensen af astma estimeret til 6,6 %, 7,2% og 10,5% hos henholdsvis normalvægtige (18,5≥BMI<25 kg/m2), moderat overvægtige (25≥BMI<30 kg/m2) ...

Af Anette Holm, overlæge, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Bente Gahrn-Hansen, tidligere ledende overlæge, dr.med., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Nedre luftvejsinfektion omfattende akut bronkitis, akut eksacerbation af KOL og pneumoni er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis. I perioden 2013-juli 2014 fik i alt 85.000 patienter set i almen praksis diagnosen pneumoni ud ...

Af Anders Halling, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Sygdomsforløbet hos patienter med KOL kan være meget forskelligt. Nogle patienter oplever hyppige eksacerbationer og hurtigt fald i lungefunktion, mens andre forbliver stabile over længere tid. I dag savnes viden om, hvad der har betydning for at forudsige udviklingen af KOL for ...

Ulighed i dødelighed og de sårbare lavtuddannede rygere Af Helene Nordahl, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Unge mænd, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse når de er 20 år, har en femdobbelt risiko for at dø, inden de er fyldt 30 år.1 Denne overdødelighed hænger ved disse mænd resten af livet, ...

Af Xiaoqin Liu, læge, ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Jørn Olsen, professor, læge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Børneastma er et alvorligt sundhedsproblem og en af de hyppigste årsager til indlæggelse i barnealderen.1 Årligt indlægges ca. 20 børn pr. 10.000 i USA og i de nordiske lande,2,3 hvilket medfører betydelige omkostninger.4 Det er ...

Af Zitta Barrella Harboe, læge, ph.d., Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi, Statens Serum Institut, Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling, Hillerød Hospital Bjørn Kantsø, akademiker, Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi, Statens Serum Institut Palle Valentiner-Branth, afdelingslæge, ph.d., Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut S. pneumoniae (pneumokok) er en af de hyppigste årsager til bakteriel pneumoni, ...

Af Charlotte Sværke Jørgensen, seniorforsker, ph.d., Mikrobiologisk Diagnostik & Virologi, Statens Serum Institut Streptococcus (S.) pneumoniae er den hyppigste årsag til pneumoni, men også Legionella (L.) pneumophila spiller en vigtig rolle specielt blandt hospitalstilfældene.1-3 De kliniske symptomer ved alvorlig pneumokok pneumoni og legionærsygdom (pneumoni forårsaget af L. pneumophila) ligner hinanden, og det er ikke umiddelbart ...

Af Hans-Christian Slotved, ph.d., seniorforsker, Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Bakterien Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) er en af de hyppigste årsager til lungebetændelse (pneumoni) og årsag til alvorlig sygdom og død overalt i verden.1 Det er i alle aldre almindeligt at være bærer af pneumokokker i nasopharynx. En sådan ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD