Af Vibeke Backer, Celeste Porsbjerg, Linda M. Rasmussen, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Astma er en af de hyppigste kroniske sygdomme blandt yngre voksne og dermed også hos kvinder, der er gravide. Kendskab til astmabehandling under graviditet er derfor relevant for alle læger, der jævnligt er i kontakt med gravide.1  En graviditet stiller øgede krav til ...

Af Mette Rasmussen, adjunkt, ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Rygning er den risikoadfærd, som i Danmark hvert år medfører flest dødsfald. Omkring hvert femte dødsfald er tobaksrelateret, og dertil kommer, at rygere lever et markant kortere og mere sygdomsbelastet liv end ikke-rygere. I det fremtidige arbejde mod at sikre den danske folkesundhed er forebyggelsespotentialet ...

Af Lars G. Hansen, ledende overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg Astma er en kronisk inflammatorisk luftvejssygdom med bronkial hyperreaktivitet og reversibel bronkoobstruktion. Forskellige fænotyper blandt større børn er vejledende for behandling og forebyggelse. Der er imidlertid et betydeligt overlap mellem disse fænotyper: ∙ Virus-udløst astma: Symptomfrihed mellem anfaldsepisoder. Forkølelse er den hyppigst udløsende årsag. ∙ Anstrengelsesudløst ...

Af Charlotte Hjort, overlæge og speciallæge i arbejdsmedicin, ph.d., Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus Omkring otte procent af alle landmænd udvikler astma, og anfaldene kommer ofte i forbindelse med fysisk anstrengelse kombineret med høj støvkoncentration. Der er ikke klarhed over, hvorfor landmænd har større risiko for at udvikle sygdommen – årsagen er dog formentlig ikke allergisk.  ...

Af Lars Frølund, speciallæge, dr.med., www.allergia.dk  Smeltetablet til behandling af græsallergi anvendes i flere europæiske lande. Indikationen er patienter med persisterende rhinoconjunctivitis med græsallergi, hvor der ikke er andre betydende kliniske allergier. Kliniske studier viser kun få bivirkninger ved Grazax®, fortrinsvis kløe i mund og svælg, ligesom der er signifikant effekt i forhold til placebo. ...

Af Lars G. Hansen, ledende overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg Astma hos små børn kaldes ofte astmatisk bronkitis eller forkølelsesastma. Der er tale om en meget heterogen gruppe fra meget lette, sjældne tilfælde til langvarig livstruende sygdom. Symptomerne er hoste samt hvæsende og pibende vejrtrækning i forbindelse med øvre luftvejsinfektion (ca. 70%). Nogle børn (op til ...

Af Nils Milman, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Sarcoidose er en systemisk granulomatøs sygdom karakteriseret ved epithelioidcellegranulomer med flerkernede kæmpeceller uden central nekrose. Lidelsen afficerer de intrathorakale lymfeknuder og lungerne hos ca. 95% af patienterne – dog kan alle organer være involveret. Årsagen til sarcoidose er ukendt, men meget peger på en infektiøs genese. Det ...

Af Nina Skavlan Godtfredsen, afdelingslæge, ph.d., Lungemedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital Akut eksacerbation af tilstanden hos patienter med kendt kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er især karakteriseret ved yderligere forværring af habituel åndenød (kortere gangdistance), tiltagende hoste og en øget mængde – ofte purulent – sekret. KOL-eksacerbationer progredierer som regel over flere dage og kan have flere ...

Af Ole Hilberg, overlæge, dr.med, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Sygehus Helårsrhinitis er for mange patienter en invaliderende tilstand med irritation i de øvre luftveje med tilstoppet næse, nedsat lugtesans og fornemmelsen af hyppig bihulebetændelse. Ligesom ved allergisk rhinitis er der også en sammenhæng mellem helårsrhinitis og astma, idet op til 40% af alle astmapatienter også har ...

Af Josefine Gradman, læge, Børneafdelingen, Regionhospitalet Viborg  Fysisk aktivitet er en væsentlig trigger af astmasymptomer hos de fleste børn med astma, men kun sjældent er ”sportsastma” den eneste astmamanifestation. De fleste børn vil også have astmasymptomer ved eksempelvis infektioner eller udsættelse for tobaksrøg, hvilket behandlingen bør tage højde for.  Det er ikke den fysiske anstrengelse ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD