I dag överlever allt fler extremprematurfödda barn samtidigt som den neonatala morbiditeten minskar. Bronkopulmonell dysplasi (BPD) är dock en vanlig komplikation efter extremprematur födsel och associerad med morbiditet i både ett kortare och ett längre perspektiv.1–3 BPD karakteriseras av avstannad alveolär och vaskulär utveckling i den omogna lungan. Vissa studier tyder på att den avstannande ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion