I ett globalt perspektiv är malaria en av våra vanligaste infektionssjukdomar. Infektionen orsakas av parasiter ur släktet Plasmodium och sprids med hjälp av myggor.1 Fem olika Plasmodiumparasiter orsakar malaria hos människor, och den som orsakas av Plasmodium falciparum är den dödligaste typen.2 Det finns fortfarande inget välfungerade vaccin, och en av anledningarna kan vara att ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer