Incidensen av malignt melanom har ökat kraftigt under de senaste 50 åren1 och i Europa är den särskilt hög i de nordiska länderna. Även om exponering för UV-strålning är den enskilt största riskfaktorn för melanom2 finns det andra miljöfaktorer, så som kemikalieexponering, som potentiellt kan ha betydelse för sjukdomens etiologi.3 Polyklorerade bifenyler (PCB) är en ...

Humana kallikreinrelaterade peptidaser är en undergrupp av serinproteaser, vilka är involverade i olika signaleringsvägar och kontrollerar nivåerna av olika proteiner vid både normal fysiologi och olika sjukdomstillstånd.1 Inte minst har man kunnat påvisa ett förändrat uttryck av olika kallikreiner (KLK) vid många olika tumörsjukdomar, och de har föreslagits kunna fungera som värdefulla biomarkörer för att ...

Mastceller är hematopoetiska celler som finns i alla vävnader, och i särskilt stora mängder i vävnader exponerade för den yttre miljön (huden) och i slemhinneytor (lunga och tarm).1 Cytoplasman hos mastcellen innehåller många sekretoriska granula fyllda med olika komponenter. Histamin är mest känd bland dessa. Andra komponenter är cytokiner, proteoglykaner (till exempel heparin) och proteolytiska ...

Malignt melanom ökar i både Sverige och världen i övrigt och är en av de vanligaste cancerformerna. Cirka 80 till 85 procent av patienterna botas, men det finns fortfarande förbättringsmöjligheter vad gäller behandling. Melanom utgår från de pigmentproducerande melanocyterna i huden, och i mer avan- cerade stadier sprider de sig via lymfkörtlar och ger metastaser ...

Av Maria Karlsson, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Förekomst av ett stort antal vanliga, förvärvade pigmentnevi (nevi) är kopplat till en ökad risk för hudmelanom (melanom). Nevi är i vissa fall direkta prekursorer till melanom, men kan i första hand betraktas som riskmarkörer med gemensamt genetiskt ursprung med melanom. Både nevi och melanom associerar med ljus ...

Af Troels Holz Borch, læge, ph.d.-studerende, Center for Cancer Immunterapi og Onkologisk afdeling, Herlev Hospital I Danmark er der hvert år ca. 400 patienter, der får stillet diagnosen dissemineret malignt melanom, og de har historisk set haft en særdeles dårlig prognose med median overlevelse (mOS) på otte-ti måneder og en fem-års overlevelse på ca. 10%.1 ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD