D-vitaminbrist är en av de miljöfaktorer som förhöjer risken att drabbas av multipel skleros (MS). Höga nivåer av D-vitamin1,2 korrelerar med minskad risk för MS-återfall och minskad uppkomst av nya hjärnskador samt medföljande funktionshinder.3,4 Dessutom har man visat att höga nivåer av D-vitamin i serum minskar närvaron av den patogena markören IL-17 hos patienter med ...

Kognitiv funktionsnedsättning kan vara ett av de första symtomen vid multipel skleros (MS) och har påtaglig inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten för de som drabbas.1,2 Kognitiv funktionsnedsättning rapporteras förekomma i en frekvens av cirka 43–70 procent vid MS.2,3  Denna uppskattning kan dock vara en underskattning, eftersom de underliggande studierna huvudsakligen är tvärsnittliga och inte alltid ...

Optisk koherenstomografi (OCT) är en vävnadsavbildningsteknik som kan undersöka retina kvalitativt och kvantitativt. OCT-mätning av retina innefattar bland annat ganglioncellagret (GCL) i makula och retinala nervfiberlagret (RNFL) i papillen.1 GCL och RNFL utgör en del av centrala nervsystemet (CNS) och drabbas ofta vid demyelinisering i CNS såsom vid multipel skleros (MS) och kliniskt isolerat syndrom ...

Neurofilament light (NFL) är en neuronspecifik biomarkör som mäter graden av neuroaxonal skada. Provet analyseras vanligtvis i cerebrospinalvätska (CSV) och tas vid lumbalpunktion, vilket är ett viktigt hinder för en bredare användning av NFL. Tidigare kunde man mäta NFL endast i CSV, men nyligen har en mycket känslig metod utvecklats som kan mäta NFL även ...

Antonio Bertolotto, chef för MS-centret vid University Hospital San Luigi Gonzaga of Orbassano, har lett en undersökning där en grupp patienter med MS fick byta behandling från Tysabri till Lemtrada. I denna MEDtalk redogör han för vilka patienter som deltog i projektet och hur det gick för patienterna. ...

Barry A. Singer, MD, Director, The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, presenterar åttaårsdata från TOPAZ-studien om behandling med alemtuzumab av patienter med recidiverande-remitterande MS, som visar att 47 procent av patienterna uppnådde klinisk förbättring av sin sjukdom och omkring 70 procent uppnådde antingen förbättring av sjukdomen eller stabilisering av den. Klicka och hör Barry ...

Flera presentationer vid ECTRIMS belyser nya och bättre metoder för att diagnostisera multipel skleros och för att bedöma prognosen. Även om det i dag finns bättre redskap för att ställa MS-diagnosen kan man, trots mer än 35 års erfarenhet, vara osäker på diagnosen flera gånger i månaden, berättar Jette Lautrup Battistini i denna MEDtalk. ...

Nya data från ORATORIO-studien, en öppen extensionsstudie i fas 3, visar att den minskade funktionsnedsättningsutvecklingen kvarstår över tid hos patienter med progressiv multipel skleros i behandling med ocrelizumab. I denna MEDtalk redogör Jerry S. Wolinsky,  professor emeritus, Department of neurology,  McGovern Medical School, University of Texas, för studiens premisser och vilka centrala budskap man bör ...

Per Soelberg Sørensen, professor, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet ger i denna MEDtalk en uppdatering av flera intressanta nya data om behandling av MS med cladribin som presenterades vid ECTRIMS 2018. ...

Med introduktionen av nya läkemedel med olika immunpåverkan blir det allt viktigare att hitta svar på hur sekvenseringen av behandlingen ska gå till. Hur förhåller vi oss när valet av en viss behandling kan få till följd att patienten hindras från att få andra effektiva behandlingar längre fram? Därför måste man vid start av en ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion