Trötthet (benämns hädanefter ”fatigue”) är ett utbrett symtom hos personer med multipel skleros (MS). Sjuttiofem procent av patienterna beskriver att de upplever symtomet antingen ofta eller sporadiskt,1 och 55 procent att det är ett av deras värsta symtom.2  Fatigue definieras som “brist på fysisk och/eller mental energi, som enligt patienten själv eller en närstående/behandlare uppfattas ...

Multipel skleros (MS) är en primärt autoimmun sjukdom i centrala nervsystemet (CNS), som bland annat leder till förlust av celler och fibrer. Vid mikroskopi återfinns normalt sett perivaskulär och parenkymal inflammation, axonförlust och remye-linisering. Även om primärt fokus har legat på förändringar i hjärnans vitsubstans i form av fokal plackbildning ökar intresset för de förändringar ...

Neurofilament är neuronspecifika komponenter i cytoskelettet som bidrar till neuronets struktur samt till upprätthållande av dess storlek och form. Neurofilamenten är uppbyggda av fem subenheter: neurofilament light (NFL), neurofilament medium (NFM), neurofilament heavy (NFH), α-internexin och nestin.1,2 Vid axonal skada frisätts neurofilament i spinalvätskan, och en förhöjd nivå av neurofilament har därför setts som tecken ...

Neurofilament är strukturella intermediärfilament i myeliniserade nervcellsutskott.1 Dessa filament är uppbyggda av tre subenheter, som brukar kallas light (NFL), medium (NFM) och heavy (NFH), beroende på hur de vandrar vid gelelektrofores. När myeliniserade axoner går sönder, oberoende av genes, läcker neurofilament ut till extracellulärvätskan i hjärnan.  Därifrån kommer proteinet ut i cerebrospinalvätska (CSV) och blod. ...

D-vitaminbrist är en av de miljöfaktorer som förhöjer risken att drabbas av multipel skleros (MS). Höga nivåer av D-vitamin1,2 korrelerar med minskad risk för MS-återfall och minskad uppkomst av nya hjärnskador samt medföljande funktionshinder.3,4 Dessutom har man visat att höga nivåer av D-vitamin i serum minskar närvaron av den patogena markören IL-17 hos patienter med ...

Kognitiv funktionsnedsättning kan vara ett av de första symtomen vid multipel skleros (MS) och har påtaglig inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten för de som drabbas.1,2 Kognitiv funktionsnedsättning rapporteras förekomma i en frekvens av cirka 43–70 procent vid MS.2,3  Denna uppskattning kan dock vara en underskattning, eftersom de underliggande studierna huvudsakligen är tvärsnittliga och inte alltid ...

Optisk koherenstomografi (OCT) är en vävnadsavbildningsteknik som kan undersöka retina kvalitativt och kvantitativt. OCT-mätning av retina innefattar bland annat ganglioncellagret (GCL) i makula och retinala nervfiberlagret (RNFL) i papillen.1 GCL och RNFL utgör en del av centrala nervsystemet (CNS) och drabbas ofta vid demyelinisering i CNS såsom vid multipel skleros (MS) och kliniskt isolerat syndrom ...

Neurofilament light (NFL) är en neuronspecifik biomarkör som mäter graden av neuroaxonal skada. Provet analyseras vanligtvis i cerebrospinalvätska (CSV) och tas vid lumbalpunktion, vilket är ett viktigt hinder för en bredare användning av NFL. Tidigare kunde man mäta NFL endast i CSV, men nyligen har en mycket känslig metod utvecklats som kan mäta NFL även ...

Antonio Bertolotto, chef för MS-centret vid University Hospital San Luigi Gonzaga of Orbassano, har lett en undersökning där en grupp patienter med MS fick byta behandling från Tysabri till Lemtrada. I denna MEDtalk redogör han för vilka patienter som deltog i projektet och hur det gick för patienterna. ...

Barry A. Singer, MD, Director, The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, presenterar åttaårsdata från TOPAZ-studien om behandling med alemtuzumab av patienter med recidiverande-remitterande MS, som visar att 47 procent av patienterna uppnådde klinisk förbättring av sin sjukdom och omkring 70 procent uppnådde antingen förbättring av sjukdomen eller stabilisering av den. Klicka och hör Barry ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD