Effekter av NSAID på träningsresultat

Reumatologi | Tommy Lundberg | 26. Nov 2018 kl. 2:25 | ,

Smärta och stelhet vid reumatiska sjukdomar behandlas ofta med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Nedsatt rörlighet och försämrad muskelfunktion ger dessutom indikation för fysisk aktivitet och träning för dessa patienter. Ny forskning visar dock att regelbundet intag av NSAID kan försämra den långsiktiga träningseffekten. NSAID-läkemedlens funktion NSAID-gruppen omfattar ett flertal läkemedel med olika verksamma substanser som ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD