Af Frederik B. Thomsen, læge, ph.d., Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Klinik, Rigshospitalet Klaus Brasso, overlæge, ph.d., Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Klinik, Rigshospitalet Peter Iversen, professor, overlæge, Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Klinik, Rigshospitalet Hvornår er det optimale tidspunkt for påbegyndelse af endokrin terapi for prostatacancer (PCa)? Dette gamle kontrovers har fået ny aktualitet. ...

Af Gerda Engholm, seniorstatistiker, Kræftens Bekæmpelse Hans Storm, lægefaglig vicedirektør, Kræftens Bekæmpelse Tarmkræft, kræft i tyk- og endetarm, er den tredjehyppigste kræftform i Danmark både blandt mænd og kvinder. Danskerne er sammen med nordmændene blandt dem i verden, der har højest risiko for tarmkræft, mens svenskere og finner har noget lavere risiko. Danske kvinder har ...

Af Ivan Richter Vogelius, medicinsk fysiker, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Moderne stråleterapi for hoved-halskræft er en multidisciplinær procedure, hvori nuklearmedicinere, radiologer og onkologer arbejder sammen om at vurdere, hvilke områder af halsen, der skal bestråles til hvilken dosis. Derefter foretages dosisplanlægning, hvor en computeroptimeret stråleplan vil blive lagt med henblik på at sikre, at den ...

Af Katja Maretty Nielsen, læge, ph.d., Sarkomcenteret, Aarhus Universitetshospital Bløddelssarkomer er en meget sjælden kræftform med omkring 200 nye tilfælde årligt i Danmark, fordelt på over 50 histologiske undertyper.1 Gennemsnitsalderen er 60 år, og størstedelen af tilfældene forekommer i ekstremiteterne og trunkus. Standardbehandlingen af lokaliseret bløddelssarkom er kirurgisk fjernelse, der ofte kombineres med forskellige strålebehandlingsregimer ...

Af Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet Fase II studier rummer risikoen for at være spild af tid, penge og patienternes velvilje, men også chancen for at definere fremtidens regimer og forbedre patientbehandlingen. Et af de vigtigste formål med et fase II studie er at klarlægge den nye ...

Af Rikke Andersen, læge, ph.d.-studerende, Center for Cancer Immunterapi og Onkologisk afdeling, Herlev Hospital   Poul Geertsen, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital I Danmark diagnosticeres hvert år omkring 700 nye tilfælde af nyrekræft,1 og renalcellecarcinom (RCC), der udgår fra selve nyreparenkymet, er langt den hyppigste type. Der findes flere subtyper af RCC, hvoraf clearcelle ...

Af Steffen Filskov Sørensen, læge, ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Det årlige møde i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er der, hvor det sner inden for klinisk kræftforskning. Denne artikel har til formål at give et overblik over de væsentligste nyheder om immunterapi til ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) fra ASCO 2015. De seneste år har især ...

Af Jens Benn Sørensen, overlæge, dr.med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Mette Pøhl, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Jan Nyrop Jakobsen, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Systemisk behandling af inoperabel ikke-småcellet lungekræft (non-small cell lung cancer, NSCLC) har, ligesom ved andre kræfttyper, væsentligst været baseret på tumor celledrab ved brug af uspecifik cytotoksisk behandling og stråleterapi. Det ...

Af Marco Donia, 1. reservelæge, ph.d., Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Herlev Hospital Inge Marie Svane, professor, overlæge, centerleder, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Herlev Hospital Cancer Immunterapi har medført et stort gennembrud i onkologien inden for flere kræftformer de seneste år. Unikke responsmønstre har medført behov for nye ...

Af Paul Frost Clementsen, overlæge, ph.d., dr.med., Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Rigshospitalet, Københavns Universitet og Region Hovedstaden, Lungemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital   Peter Vilmann, professor, overlæge, dr.med., Gastroenheden, Herlev og Gentofte Hospital   Lungekræft er den hyppigste kræftsygdom på verdensplan, og prognosen er alvorlig. Sygdommen inddeles i to hovedgrupper, ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD