I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från sex kontinenter. För den intresserade av paroxysmal nattlig hematuri (PNH) fanns några spännande nyheter att referera till. Jag har också inkluderat något abstrakt från tidigare år som jag tycker är särskilt intressant. Ur ett nordiskt perspektiv presenterade undertecknad en poster som Eva-Stina Korkama författat för ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer