Peripartumkardiomyopati (PPCM) är en form av hjärtsvikt som uppkommer sent under graviditeten eller under de första månaderna efter förlossningen. Sjukdomen kännetecknas av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (<45 procent), oftast med en ekokardiografibild som vid dilaterad kardiomyopati samt allmänna hjärtsviktssymtom.  Tillståndet förväxlas ibland med preeklampsi, hypertensiv kris eller symtom som är normalt förekommande vid sen graviditet ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer