I de flesta fall är graviditet relaterat till glädje i familjen. Blivande föräldrar ser fram emot tillökningen, men i vissa fall kan glädjen förvandlas till mardröm. Peripartumkardiomyopati (PPCM) är ett tillstånd som är förknippat med svår hjärtsvikt (HF) och som kan vara livshotande för kvinnan. PPCM är en ovanlig form av hjärtsvikt med systolisk dysfunktion ...

Peripartumkardiomyopati (PPCM) är en form av hjärtsvikt som uppkommer sent under graviditeten eller under de första månaderna efter förlossningen. Sjukdomen kännetecknas av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (<45 procent), oftast med en ekokardiografibild som vid dilaterad kardiomyopati samt allmänna hjärtsviktssymtom.  Tillståndet förväxlas ibland med preeklampsi, hypertensiv kris eller symtom som är normalt förekommande vid sen graviditet ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer