Peripartumkardiomyopati (PPCM) är en form av hjärtsvikt som uppkommer sent under graviditeten eller under de första månaderna efter förlossningen. Sjukdomen kännetecknas av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (<45 procent), oftast med en ekokardiografibild som vid dilaterad kardiomyopati samt allmänna hjärtsviktssymtom.  Tillståndet förväxlas ibland med preeklampsi, hypertensiv kris eller symtom som är normalt förekommande vid sen graviditet ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion