Allergier mot pollen och pälsdjur är ett stort folkhälsoproblem. Närmare 30 procent av befolkningen har symtom från övre och/eller nedre luftvägar då de kommer i kontakt med pälsdjur eller pollen.1  Samhällets kostnader för allergi är beräknad till 13 miljarder kronor årligen i Sverige, inkluderat direkta och indirekta kostnader. En stor del av kostnaderna orsakas av ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion