Allergier mot pollen och pälsdjur är ett stort folkhälsoproblem. Närmare 30 procent av befolkningen har symtom från övre och/eller nedre luftvägar då de kommer i kontakt med pälsdjur eller pollen.1  Samhällets kostnader för allergi är beräknad till 13 miljarder kronor årligen i Sverige, inkluderat direkta och indirekta kostnader. En stor del av kostnaderna orsakas av ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma