Allergier mot pollen och pälsdjur är ett stort folkhälsoproblem. Närmare 30 procent av befolkningen har symtom från övre och/eller nedre luftvägar då de kommer i kontakt med pälsdjur eller pollen.1  Samhällets kostnader för allergi är beräknad till 13 miljarder kronor årligen i Sverige, inkluderat direkta och indirekta kostnader. En stor del av kostnaderna orsakas av ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer