År 2014 definierades psoriasis (PsO) som en systemsjukdom och inte bara som en hudsjukdom. Vår förståelse av patogenesen vid psoriasis har exploderat de senaste 10–15 åren, och i dag ser många pso-riasis som en viktig modell för att förstå ett flertal andra immunologiska sjukdomar.  Parallellt med en allt större förståelse av mekanismen bakom psoriasis ökar ...

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom med en prevalens på 2–4 procent. Patienter med mild sjukdom behandlas topikalt, medan de som har måttlig till svår sjukdom kräver systembehandling. Biologiska läkemedel har varit tillgängliga för psoriasisbehandling i Sverige sedan 2004. Biologisk behandling visar god effekt i kliniska prövningar och observationsstudier. De flesta tidigare studier har fokuserat ...

Förhöjd dödlighet hos patienter med psoriasis

Dermatologi | Axel Svedbom | 14. Mar 2017 kl. 12:03 |

Patienter med psoriasis har förhöjd risk för allvarliga sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdom.1 Forskning har visat att den totala dödligheten samt risken för specifika dödsorsaker såsom hjärt- och kärlsjukdom är förhöjda hos patienter med psorasis.2,3 Ytterligare evidens vore önskvärt eftersom data om absolut och relativ risk för specifika dödsorsaker kan indikera vilka sjukdomar ...

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som oftast drabbar huden och ibland även leder. Psoriasis förekommer med en prevalens på cirka 3 procent,1 och jämfört med bakgrundsbefolkningen är svårartad sjukdom förknippat med ökad risk för följdsjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdom.2 Etiologin är ännu inte fastställd, men tros vara ett komplext multifaktoriellt samspel mellan immunologiska, ...

Hudpsoriasis är en vanlig sjukdom som drabbar 2–3 procent av populationen. Mellan 15 och 30 procent av patienter med psoriasis utvecklar led- och skelettinflammation, i de flesta fall efter debut av hudlesioner. Psoriasisartrit (PsA) karaktäriseras av varierande fenotyper med möjligt engagemang av små eller stora leder samt även en spondylartritliknande bild. De olika fenotyperna beskrevs ...

Psoriasis anses vara en angiogenesberoende sjukdom, och förändringar i hudens mikrovaskulatur representerar en av de tidigaste förändringarna i utvecklingen av sjukdomen.1,2  Keratinocyter är den främsta källan till proangiogena cytokiner i huden. VEGF, som är den viktigaste proangiogena faktorn, är uppreglerad i psoriasishuden, och transgena möss som överuttrycker VEGF utvecklar en psoriasislik inflammatorisk hudsjukdom med ökad ...

Hudpsoriasis är en vanlig sjukdom som drabbar 2–3 procent av populationen. Mellan 15 och 30 procent av patienter med psoriasis utvecklar led- och skelettinflammation, i de flesta fall efter debut av hudlesioner. Psoriasisartrit (PsA) karaktäriseras av varierande fenotyper med möjligt engagemang av små eller stora leder samt även en spondylartritliknande bild. De olika fenotyperna beskrevs ...

Trots att olika hudsjukdomar i stor utsträckning kan påverka en individs arbetsförmåga finns det få studier som belyser detta. Svårbehandlade hudsymtom, särskilt sådana som engagerar händerna, kan i manuella arbeten innebära ett relativt eller absolut arbetshinder. Byggnadsarbetare har i hög grad arbetsuppgifter som innebär hudkontakt med irriterande och kontaktallergena substanser som kan framkalla eksem och ...

Psoriasis arthritis mutilans (PAM) är en allvarlig, ovanlig och gäckande form av psoriasisartrit (PsA) som ofta innebär snabb nedbrytning av benvävnad och ledstrukturer i småleder i fingrar och tår med irreversibla skador som följd. Dessa patienter har ofta artropati även i andra leder som en manifestation av PsA. Större sammanhållna studier av PAM saknas i ...

Psoriasis (PSO) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst påverkar hud och naglar. Globalt sett beräknas sjukdomen förekomma hos mellan 0,7 och 3,2 procent av befolkningen och i Sverige drabbas cirka 1–3 procent av sjukdomen någon gång i livet. För att studera förekomsten av sjukdomar som drabbar många människor i olika åldrar och med mycket ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling