År 2014 definierades psoriasis (PsO) som en systemsjukdom och inte bara som en hudsjukdom. Vår förståelse av patogenesen vid psoriasis har exploderat de senaste 10–15 åren, och i dag ser många pso-riasis som en viktig modell för att förstå ett flertal andra immunologiska sjukdomar.  Parallellt med en allt större förståelse av mekanismen bakom psoriasis ökar ...

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som förekommer hos upp till 30 procent av patienter med psoriasis. PsA karakteriseras av perifer och/eller axial ledinflammation, entesit, daktylit och psoriatisk nagelinvolvering.1 Dessutom associeras PsA med flera allvarliga komorbiditeter, bland annat kardiovaskulär sjukdom, diabetes och depression.2 Över 50 procent av patienterna med PsA har mer än en ...

Psoriasis hos barn är ovanligt. Cirka 10 procent av alla individer som utvecklar psoriasis under sin livstid debuterar före tio års ålder. Psoriasis utgör en riskfaktor för utveckling av ledinflammation hos barn, precis som hos vuxna, och hos barn med reumatisk ledinflammation väcks ibland frågan om ledsjukdomen kan ha en koppling till psoriasis hos barnet ...

Psoriasis arthritis mutilans i Norden

Reumatologi | Best Practice Nordic | 25. Jul 2016 kl. 11:11 | ,

Av Mona Ståhle, professor, Hudkliniken, Karolinska institutet, Stockholm Ulla Lindqvist, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, reumatologi, Uppsala universitet Björn Gudbjörnsson, MD, Dr Med., Center for reumatologisk forskning, Landspitali & Islands Universitet, Reykjavik Psoriasis arthritis mutilans (PAM) är en allvarlig, ovanlig och gäckande form av psoriasisartrit (PsA) som ofta innebär snabb nedbrytning av benvävnad och ledstrukturer ...

Av Sandra Kleinau, professor, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, Uppsala   Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kan utvecklas hos patienter med psoriasis i huden, ofta en mild sådan. Sjukdomen är heterogen och kan drabba såväl enstaka leder (mono-/oligoartrit) som flera leder (polyartrit, med minst 4 leder engagerade). Muskel- och senfästen ...

Av Lars Erik Kristensen, forskningschef, Parker Instituttet På senare år har det visats att de traditionella DMARD-preparaten (metotrexat, salazopyrin med flera) har mindre effekt vid behandling av psoriasisartrit än vad vi har upplevt i det dagliga kliniska arbetet. Vid svikt av behandling med DMARD har behandling med TNF-alfahämmare hittills varit det enda reella behandlingsalternativet  för ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling