Ärftlighet för åtta psykiatriska sjukdomar

| Erik Pettersson | 17. Jan 2019 kl. 2:26 |

Trots att psykiatriska sjukdomar belastar individer, familjer och samhälle vet vi relativt lite om deras ursprung. Detta begränsar möjligheterna att utveckla nya behandlingar. Genom att mer precist etablera hur mycket av variationen hos psykiatriska sjukdomar som kan attribueras till genetik (det vill säga ärftlighet) kan vi förhoppningsvis lära oss mer om deras underliggande faktorer.  Det ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer