Individer som identifierar sig själva som gay, lesbiska eller bisexuella utgör uppskattningsvis 4 procent av befolkningen i stort,1,2 och de har en ökad risk för att drabbas av psykisk sjukdom i form av affektiv sjukdom (däribland bipolär sjukdom, BP), ångestsyndrom samt uppmärksamhets- och aktivitetsstörning (ADHD).3-5  Risken för att drabbas av ångest eller depression är trefaldigt ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer