Det är förkrossande när ens barn drabbas av en svår sjukdom som cancer. Beskedet om cancer och den inte sällan långa och krävande behandlingen är något som väcker kraftiga reaktioner i termer av oro, rädsla, traumatisk stress och nedstämdhet hos de flesta föräldrar, även om dessa problem hos majoriteten avtar till normala nivåer två år ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma