Flyktingar världen över lider av psykisk ohälsa på grund av svåra och traumatiska händelser som de genomgått före, under och efter sin tid på flykt. De utgör en mycket sårbar grupp där många uppvisar symtom på trauma- och stressrelaterad psykisk ohälsa såsom posttraumatisk stress (PTSD), ångest och depression.1,2 Under flyktingkrisen 2015 tog Sverige emot ett ...

Det är förkrossande när ens barn drabbas av en svår sjukdom som cancer. Beskedet om cancer och den inte sällan långa och krävande behandlingen är något som väcker kraftiga reaktioner i termer av oro, rädsla, traumatisk stress och nedstämdhet hos de flesta föräldrar, även om dessa problem hos majoriteten avtar till normala nivåer två år ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer