Farmakologiska behandlingar är oftast framgångsrika vid akuta smärtor. Men när smärtorna består och blir långvariga eller kroniska är effekterna av farmaka inte givna.  Endast en minoritet av patienterna med kroniska smärtor förefaller ha goda effekter av smärtstillande läkemedel. Smärta är komplext och kan inte reduceras till ett enbart sensoriskt fenomen. Smärtupplevelsen befinner sig i en ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD